Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Corline Systems AB

Corline Systems AB

Corline Systems AB
Lefflersgatan 5
751 09 Uppsala

Hemsida:

www.corline.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Corline Systems utvecklar och marknadsför produkter som minskar bortstötning och ökar inväxt av transplanterade organ och celler.

Teckningsperiod:

14 april 2015 - 28 april 2015

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

12 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Fem dagar efter utställd avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

54,9 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, dock lägst 800 stycken.

Övrigt:

Corline noteras på First North efter genomförd nyemission.

Corline har erhållit teckningsförbindelser om cirka 6 MSEK, motsvarande cirka 50 procent av emissionslikviden.

Uppdaterat: 2015-04-14

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss