Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB

Copperstone Resources AB
Kungsgatan 62
753 18 Uppsala

Hemsida:

www.copperstone.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Copperstone Resources är ett mineralprospekteringsbolag med ett mål att bli ett producerande bas- och ädelmetallföretag inom 3 till 5 år. Bolaget innehar ett antal bearbetningskoncessioner och undersökningstillstånd i Kiruna (Viscariagruvan), Arvidsjaur (Copperstoneprojektet) och Smedjebacken (Tvistbogruvan) samtliga i Sverige. Största delen av Bolagets mineraltillgångar utgörs f n av koppar. Copperstone Resources AB hette tidigare Kopparberg Mineral AB.

Teckningsperiod:

7 september 2019 - 7 september 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

13,6 Mkr

Teckningskurs:

0,389 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

187,6 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission, teckna av "nya investerare från Norrbotten, Stockholmsregionen, USA och Schweiz".

Post:

Övrigt:

Transaktionen utgörs av följande delar: 31 675 488 aktier för 12 321 765 SEK i kontanta medel, varav cirka 5,69 MSEK kommer att användas till att amortera lån. 3 233 933 aktier motsvarande 1 258 000 SEK avser konvertering/kvittning av lån och räntor till aktier.

Uppdaterat: 2019-09-08

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss