Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Confidence International AB

Confidence International AB

Confidence International AB
Rissneleden 136
17457 Sundbyberg

Hemsida:

www.confidence.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Confidence är en systemintegratör som erbjuder värdeskapande säkerhet.

Teckningsperiod:

16 februari 2010 - 2 mars 2010

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

10,5 Mkr

Teckningskurs:

0,02 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 februari 2010

Värdering:

Pre-money 10,5 Mkr enligt teckningskursen (0,02 kr) för företrädesemissionen. Confidence gör samtidigt en kvittningsemission på 6,2 Mkr till kursen 0,03 kr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1

Post:

Övrigt:

Confidence International gör även samtidigt en riktad kvittningsemission på 6,2 Mkr till kursen 0,03 kr. Innan emissionerna justeras kvotvärdet från 0,05 kr till 0,02 kr.

Uppdaterat: 2010-02-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss