Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Confidence International AB

Confidence International AB

Confidence International AB
Rissneleden 136
17457 Sundbyberg

Hemsida:

www.confidence.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Confidence är en systemintegratör som erbjuder värdeskapande säkerhet.

Teckningsperiod:

8 juli 2011 - 22 juli 2011

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

14,55 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 juli 2011

Värdering:

Pre-money 14,55 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje 1 aktie erhålls 1 teckningsrätt. 1 teck­ningsrätt berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2011-07-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss