Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Nordic LEVEL Group AB

Nordic LEVEL Group AB

Nordic LEVEL Group AB
Vasagatan 12 C
172 67 Sundbyberg

Hemsida:

/nordiclevelgroup.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Nordic LEVEL Group är en svensk säkerhetskoncern verksam på hela säkerhetsmarknaden som levererar kompletta helhetslösningar. Nordic LEVEL Group AB hette tidigare Confidence International AB.

Teckningsperiod:

8 juli 2011 - 22 juli 2011

Lista:

NGM Equity

Emissionsbelopp:

14,55 Mkr

Teckningskurs:

3 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

6 juli 2011

Värdering:

Pre-money 14,55 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. För varje 1 aktie erhålls 1 teckningsrätt. 1 teck­ningsrätt berättigar till teckning av 1 nyemitterad aktie.

Post:

Övrigt:

Uppdaterat: 2011-07-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss