Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Comintelli AB

Comintelli AB

Comintelli AB
Färögatan 33
164 51 Kista

Hemsida:

comintelli.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Comintelli utvecklar och licensierar en molnbaserad tjänst för omvärdsbevakning och -analys kallad Intelligence2day. Mjukvaran automatiserar insamling, bearbetning, analys och distribution av omvärldsinformation och kortar kundernas ”tid till insikt”.

Teckningsperiod:

15 oktober 2018 - 1 november 2018

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

6,9 Mkr

Teckningskurs:

6,90 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

44,8 Mkr pre-money.

Villkor:

Noteringsemission.

Post:

1 aktie, minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Bolagets aktie beräknas upptas till handel på Spotlight måndag 19 november 2018 under kortnamnet COMINT.

Uppdaterat: 2018-10-15

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss