Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i CoinShares International Ltd

CoinShares International Ltd

CoinShares International Ltd
2nd Floor 2 Hill Street St Helier Jersey
Jersey

Hemsida:

coinshares.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

CoinShares är en finansiell aktör inom kryptovalutor. Bolaget tillhandahåller ett spektrum av ETF-fonder på olika kryptovalutor. Vidare tillhandahåller man tjänster på området, som handelsstrategier, rådgivningstjänster, index och likviditetstjänster.

Teckningsperiod:

23 februari 2021 - 2 mars 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

151,1 Mkr

Teckningskurs:

44,90 kr

Likviddag:

9 mars 2021

Avstämningsdag:

Värdering:

2 837 Mkr pre-money

Villkor:

Öppet för allmänheten. 125 Mkr tecknas av åtagare.

Post:

Minimum 130 aktier

Övrigt:

CoinShares noteras på First North den 11 mars 2021.

125 Mkr av erbjudandet är säkerställt på förhand.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss