Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.clinicallaser.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer Tranberg Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi.

Teckningsperiod:

25 januari 2016 - 5 februari 2016

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21,8 Mkr

Teckningskurs:

7 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 januari 2016

Värdering:

142 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 2:13. För varje aktie av serie A eller B som innehas på avstämningsdagen erhåller aktieägare en (1) teckningsrätt TR B. Tretton (13) teckningsrätter berättigar till teckning av två (2) nya aktier av serie B

Post:

Övrigt:

Erbjudandet är säkerställt till 80 procent genom teckningsförbindelser och garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2016-01-21

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss