Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.clinicallaser.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer Tranberg Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi.

Teckningsperiod:

3 november 2014 - 19 november 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

21,9 Mkr

Teckningskurs:

9 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

30 oktober 2014

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Förutom denna företrädesemission gör CLS även en riktad nyemission på 8,1 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss