Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.clinicallaser.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer Tranberg Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi.

Teckningsperiod:

10 oktober 2013 - 24 oktober 2013

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

26,7 Mkr

Teckningskurs:

11 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 oktober 2013

Värdering:

160,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:6. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av sex (6) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

CLS har erhållit teckningsförbindelser och garantiteckning motsvarande 70 % av emissionsvolymen.

Uppdaterat: 2013-10-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss