Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB

Clinical Laserthermia Systems AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.clinicallaser.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Clinical Laserthermia Systems (CLS) utvecklar och säljer Tranberg Thermal Therapy System, inklusive Thermoguide Workstation och sterilt engångsmaterial, för minimalinvasiv behandling av cancertumörer och läkemedelsresistent epilepsi.

Teckningsperiod:

25 januari 2012 - 8 februari 2012

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

8,1 Mkr

Teckningskurs:

4,80 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 januari 2012

Värdering:

Pre-money 52,9 Mkr.

Villkor:

Företrädesrätt: De som på avstämningsdagen den 20 januari 2012 är registrerade som aktieägare i CLS äger företrädesrätt att teckna B-aktier och teckningsoptioner. För varje befintlig aktie, oavsett serie, erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tretton (13) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av två (2) nya B-aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO 2B berättigande till teckning av vardera en (1) ny B-aktie i bolaget.

Post:

Övrigt:

Om emissionen fulltecknas och alla medföljande teckningsoptioner används tillförs bolaget ytterligare 6,1 Mkr. Emissionen är genom teckningsåtaganden och garantiteckning garanterad till 4,65 Mkr.

Uppdaterat: 2012-01-18

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss