Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clean Motion AB

Clean Motion AB

Clean Motion AB
Seglarvägen 3
443 30 Lerum

Hemsida:

cleanmotion.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Clean Motion utvecklar och säljer elektriska fordon.

Teckningsperiod:

30 augusti 2021 - 15 september 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

25,7 Mkr

Teckningskurs:

1,09 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 augusti 2021

Värdering:

27,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 28:30. För varje en (1) befintlig aktie erhålls en (1) uniträtt. Varje trettio (30) uniträtter ger härvid rätt att teckna tjugoåtta (28) Units. En unit innehåller en (1) aktie samt två (2) vederlagsfria teckningsoptioner, en av vardera serie TO1, respektive serie TO2.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen täcks dels via teckningsförbindelser från huvudägare uppgående till 1 MSEK, dels av ett garantikonsortium uppgående till 19,8 MSEK, samt dels av ett toppgarantikonsortium uppgående till cirka 4,9 MSEK, totalt cirka 25,7 MSEK och sammanlagt motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet.

Två (2) teckningsoptioner av serie TO1 ger rätt att under perioden 3-28 oktober 2022 teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 1,47 SEK/aktie, motsvarande ett påslag om cirka 35 procent av den föreslagna emissionskursen. Tre (3) teckningsoptioner av serie TO2 ger rätt att under perioden 1-30 november 2023 teckna en (1) nyemitterad aktie i Bolaget till en kurs om 2,72 SEK/aktie, motsvarande ett påslag om cirka 150 procent av den föreslagna emissionskursen.

Uppdaterat: 2021-08-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss