Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Clean Motion AB

Clean Motion AB

Clean Motion AB
Seglarvägen 3
443 30 Lerum

Hemsida:

cleanmotion.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Clean Motion utvecklar och säljer elektriska fordon.

Teckningsperiod:

11 april 2016 - 29 april 2016

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

18 Mkr + 5 Mkr

Teckningskurs:

8 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

Värdering:

88,7 Mkr pre-money.

Villkor:

Utan företrädesrätt.

Post:

1 aktie, minimum 1000 aktier.

Övrigt:

Clean Motion noteras på First North den 26 maj 2016.

Emissionen på 18 Mkr är garanterad.

Vid stort intresse kan en övertilldelningsoption på 5 Mkr användas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss