Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cibus Nordic Real Estate AB

Cibus Nordic Real Estate AB

Cibus Nordic Real Estate AB
Box 7415
103 91 Stockholm

Hemsida:

www.cibusnordic.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cibus är ett fastighetsbolag med fokus på livsmedelsbutiker i Finland.

Teckningsperiod:

23 mars 2023 - 24 mars 2023

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

810 Mkr

Teckningskurs:

92 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

4 456,6 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Pareto och Swedbank.

Post:

Övrigt:

Efter att börsen stängt den 23 mars 2023 inledde Cibus en riktad emission på 675 Mkr.

Bolagets största aktieägare, AP4, har uttryckt intresse att teckna mer än sin pro rata-andel.

Uppdatering: Cibus fick in 810 Mkr till 92 kr per aktie. Det är en rabatt på 10,3 % jämfört med stängningskursen.

Uppdaterat: 2023-03-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss