Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ChromoGenics AB

ChromoGenics AB

ChromoGenics AB
Ullforsgatan 15
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.chromogenics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ChromoGenics erbjuder en avancerad plastfilm för att producera fönster med solskydd som ger ett bättre inomhusklimat och med lägre energiförbrukning.

Teckningsperiod:

25 juni 2019 - 15 juli 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

86,4 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 juni 2019

Värdering:

86,4 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. Innehav av en (1) aktie ger en (1) teckningsrätt. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 85 procent, varav 1 procent avser teckningsförbindelser och 84 procent avser garantiåtaganden.

Uppdatering: Emissionen är nu garanterad till 100% efter att en toppgaranti upphandlats.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 15 juli 2019.

Uppdaterat: 2019-07-13

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss