Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ChromoGenics AB

ChromoGenics AB

ChromoGenics AB
Ullforsgatan 15
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.chromogenics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ChromoGenics erbjuder en avancerad plastfilm för att producera fönster med solskydd som ger ett bättre inomhusklimat och med lägre energiförbrukning.

Teckningsperiod:

28 januari 2019 - 15 februari 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

77,7 Mkr

Teckningskurs:

0,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 januari 2019

Värdering:

233 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Innehav av en (1) aktie berättigar till tre (3) teckningsrätter. En (1) teckningsrätt berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen är garanterad till 78 procent, varav 3 procent avser teckningsförbindelser och 75 procent avser garantiåtaganden.

Uppdaterat: 2019-05-30

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss