Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ChromoGenics AB

ChromoGenics AB

ChromoGenics AB
Ullforsgatan 15
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.chromogenics.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ChromoGenics erbjuder en avancerad plastfilm för att producera fönster med solskydd som ger ett bättre inomhusklimat och med lägre energiförbrukning.

Teckningsperiod:

8 januari 2018 - 22 januari 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

40,6 Mkr

Teckningskurs:

1,75 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

4 januari 2018

Värdering:

40,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:1. En (1) befintlig aktie berättigar till en (1) uniträtt. En (1) uniträtt berättigar till teckning av en (1) unit, bestående av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Varje teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget för 3,50 SEK (utövandekursen) under perioden från och med den 10 januari 2020 till och med den 31 januari 2020.

Om samtliga teckningsoptioner utnyttjas tillförs Bolaget ytterligare cirka 81 MSEK.

Uppdatering: "Teckningsförbindelser om cirka 1 MSEK och garantiåtaganden om cirka 32 MSEK har ingåtts, vilket motsvarar cirka 80% av företrädesemissionens maximala belopp, som vid full teckning uppgår till cirka 40,6 MSEK före emissionskostnader."

Uppdaterat: 2018-01-03

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss