Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i ChromoGenics AB

ChromoGenics AB

ChromoGenics AB
Ullforsgatan 15
752 28 Uppsala

Hemsida:

www.chromogenics.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ChromoGenics erbjuder en avancerad plastfilm för att producera fönster med solskydd som ger ett bättre inomhusklimat och med lägre energiförbrukning.

Teckningsperiod:

9 februari 2017 - 24 februari 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

117 Mkr + 13 Mkr

Teckningskurs:

8,50 kr per unit och aktie

Likviddag:

6 mars 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

80 Mkr pre-money, exkl teckningsoptioner.

Villkor:

Post:

1 unit, minimum 1000 units.

Övrigt:

ChromoGenics noteras på First North den 23 mars 2017.

En (1) Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Varje fyra (4) teckningsoptioner ger rätt att teckna en (1) ny aktie i ChromoGenics till emissionskursen 10,20 SEK per aktie under perioden 1 – 31 maj 2018.

Emissionsbeloppet är garanterat upp till ca 96 MSEK genom dels teckningsförbindelser från huvudägarna K-Svets Venture AB och New Energy Solutions II K/S samt ett konsortium av större investerare om totalt ca 55 MSEK och dels genom teckningsgarantier om ca 41 MSEK från ett antal större investerare.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss