Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

www.chordate.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Chordate är ett medicintekniskt bolag som utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering.

Teckningsperiod:

22 december 2022 - 9 januari 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

51,3 Mkr

Teckningskurs:

0,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

20 december 2022

Värdering:

78,9 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 13:20. Varje befintlig aktie ger en (1) teckningsrätt. Tjugo (20) teckningsrätter ger rätt att teckna tretton (13) aktier.

Post:

Övrigt:

I samband med Företrädesemissionen har Bolaget erhållit teckningsförbindelser från Bolagets befintliga aktieägare samt medlemmar ur Bolagets styrelse och ledning, om totalt cirka 16,7 MSEK. De som lämnat teckningsförbindelser är HAWOC Investment AB, Sifonen AB, Tommy Hedberg, Magnus Brandberg, Bevaclean AB samt Anders Weilandt. Teckningsförbindelserna motsvarar cirka 33 procent av Företrädesemissionen.

Uppdatering: Viss justering av datum. Nytt avstämningsdatum är 20 december 2022. Ny teckningsperiod är 22 december 2022 till 9 januari 2023.

Uppdaterat: 2022-11-24

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss