Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

www.chordate.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Chordate är ett medicintekniskt bolag som utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering.

Teckningsperiod:

27 augusti 2020 - 10 september 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

14,95 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr per unit / 0,50 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

23,9 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission. Bolaget har erhållit bindande teckningsåtaganden avseende den Riktade emissionen för hela emissionsbeloppet i den Riktade emissionen från ett antal investerare, inklusive Midroc 3 MSEK och Masoud Khayyami via bolag MK Capital om 0,5 MSEK. Varje Unit består av fem (5) nya aktier och fyra (4) teckningsoptioner av serie TO7.

Post:

Övrigt:

En (1) teckningsoption av serie TO7 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 1 - 29 oktober 2021 till 0,75 SEK per aktie.

Förutom denna riktade emission gör Chordate även en företrädesemission emission.

Uppdaterat: 2020-08-25

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss