Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

www.chordate.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Chordate är ett medicintekniskt bolag som utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering.

Teckningsperiod:

31 januari 2020 - 31 januari 2020

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

7,4 Mkr

Teckningskurs:

1 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till Hawoc Investment AB och Sifonen AB.

Post:

Övrigt:

Den riktade nyemissionen omfattar högst 7 400 000 units à 1 SEK, där varje unit ger rätt till en stamaktie samt en teckningsoption med rätten att teckna ytterligare en stamaktie till en teckningskurs om 1,30 SEK. Dessa villkor är identiska med tidigare emissioner under 2019, och innebär att teckningskursen väl överstiger den gällande marknadskursen. Teckning med stöd av teckningsoptionen ska ske inom mars 2021. Teckningsoptionerna kan tillföra ytterligare högst cirka 10 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss