Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

www.chordate.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Chordate är ett medicintekniskt bolag som utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering.

Teckningsperiod:

28 oktober 2019 - 18 november 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5,06 Mkr

Teckningskurs:

1 kr per aktie och unit

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 oktober 2019

Värdering:

35,4 Mkr pre-money (exkl ev riktad emission)

Villkor:

Företrädesrätt 1:7. För varje befintlig aktie erhålles en (1) uniträtt. Det krävs sju (7) uniträtter för teckning av en (1) Unit. Varje Unit består av en (1) aktie och en (1) vederlagsfri teckningsoption.

Post:

Övrigt:

Parallellt med denna kommande företrädesemission har styrelsen beslutat om att undersöka möjligheten för att genomföra en riktad emission om 5 MSEK till 7 MSEK till identiska villkor som i företrädesemission.

Innehavare av teckningsoptioner ska ha rätt att under perioden från och med den 1 december 2020 till och med den 31 december 2020, för en (1) optionsrätt teckna en (1) ny Aktie. Teckningskursen är 1,30 kronor per aktie.

Uppdatering: Teckningstiden förlängd till den 18 november 2019.

Uppdaterat: 2019-11-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss