Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB

Chordate Medical Holding AB
Norgegatan 2
164 32 Kista

Hemsida:

www.chordate.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Chordate är ett medicintekniskt bolag som utvecklat, patenterat och CE-märkt en ny behandlingsmetod för kronisk nästäppa genom nervstimulering.

Teckningsperiod:

15 januari 2019 - 17 januari 2019

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

5,3 Mkr

Teckningskurs:

1 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till nya och befintliga aktieägare. 1 unit innehåller 1 aktie och 1 teckningsoption.

Post:

Övrigt:

En teckningsoption ger rätten att teckna en stamaktie till en teckningskurs om 1,30 kronor. Teckning med stöd av teckningsoptionen ska ske inom en tolvmånadersperiod räknat från den avstämningsdag som infaller närmast efter det att emissionen har registrerats.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss