Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Checkin.com Group AB

Checkin.com Group AB

Checkin.com Group AB
Brunnsgatan 8
111 39 Stockholm

Hemsida:

checkin.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Checkin.com Group driver tjänsten Checkin.com som gör det enkelt för internetanvändare att registrera sig och logga in på tjänster. Checkin.com Group AB hette tidigare Regily AB.

Teckningsperiod:

15 december 2021 - 16 december 2021

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

56 Mkr

Teckningskurs:

56 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande anordnat av Carnegie och Erik Penser Bank.

Post:

Övrigt:

Checkin.com Group inledde efter att marknaden stängt den 15 december 2021 en emission på 900 000 aktier.

Emissionen görs för att dels finansiera det kontanta vederlaget för förvärvet och Datacorp OÜs verksamhet, dels finansiera annan förvärvad verksamhet samt investeringar i förvärvade verksamheters fortsatta tillväxt.

Uppdatering: Checkin fick in 56 Mkr till 56 kr per aktie.

Uppdaterat: 2021-12-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss