Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cell Impact AB

Cell Impact AB

Cell Impact AB
Plåtvägen 18
691 50 Karlskoga

Hemsida:

www.cellimpact.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Cell Impact är en leverantör av avancerade flödesplattor och produktionsteknologi till tillverkare av bränsleceller.

Teckningsperiod:

1 mars 2018 - 15 mars 2018

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

48,1 Mkr

Teckningskurs:

10,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

26 februari 2018

Värdering:

144 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje aktie i Cell impact, oavsett serie, som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) teckningsrätt. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny B-aktie.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 85 procent via teckningsförbindelser och emissionsgarantier.

Cell Impact gör en även riktad emission på 5 Mkr.

Uppdaterat: 2018-02-27

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss