Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Carbiotix AB

Carbiotix AB

Carbiotix AB
Scheelevägen 22
223 63 Lund

Hemsida:

carbiotix.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Carbiotix tillhandahåller genom sin forskning och utveckling produkter och utvecklar läkemedel som ökar produktionen av metaboliter från tarmen för att adressera olika metabola och kroniska sjukdomar. Produkterna baseras på egenisolerade nyttiga bakteriestammar i kombination med egenutvecklade lösliga fibrer samt innovativa sätt att formulera dessa aktiva läkemedelssubstanser.

Teckningsperiod:

12 september 2019 - 26 september 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

12,42 Mkr

Teckningskurs:

4,45 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

25,78 Mkr pre-money.

Villkor:

Post:

Minimum 1150 aktier.

Övrigt:

Aktien i bolaget är planerad att noteras på Spotlight. Första dag för handel är beräknad att bli den 18 oktober 2019.

Bolaget har erhållit teckningsförbindelser om totalt cirka 7,4 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss