Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cantargia AB

Cantargia AB

Cantargia AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

www.cantargia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cantargia är fokuserat på att utveckla nya behandlingar av cancer.

Teckningsperiod:

27 juli 2022 - 10 augusti 2022

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

250 Mkr

Teckningskurs:

Likviddag:

Avstämningsdag:

25 juli 2022

Värdering:

Villkor:

Företrädesemission

Post:

Övrigt:

Cantargia ska göra en företrädesemission. Pris och värdering ska presenteras den 18 juli 2022.

Företrädesemissionen är helt säkerställd genom en kombination av avsikter att teckna, tecknings- och garantiåtaganden.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss