Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cantargia AB

Cantargia AB

Cantargia AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

www.cantargia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cantargia är fokuserat på att utveckla nya behandlingar av cancer.

Teckningsperiod:

19 februari 2020 - 20 februari 2020

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

409,5 Mkr

Teckningskurs:

22,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 638,1 Mkr pre-money

Villkor:

Riktad emission via ett accelererat bookbuilding-förfarande. Carnegie Investment Bank och Zonda Partners är joint bookrunners.

Post:

Övrigt:

Emissionen inleddes efter marknadens stängning den 19 februari 2020 och ska vara klar innan marknaden öppnar den 20 februari. Bolaget vill sälja aktier upp till motsvarande 25 % av det totala antalet aktier utestående efter transaktionen.

Uppdatering: Cantargia sålde 18 201 097 aktier till 22,50 kr per styck och fick således in 409,5 Mkr.

Investerare i emissionen utgörs av ett antal svenska och internationella investerare inklusive ansedda nya investerare så som Swedbank Robur, HBM Healthcare Investments, Granite Point Capital och Unionen samt befintliga aktieägare så som Fjärde AP-fonden, Alecta, Första AP-fonden och Handelsbanken Fonder.

Uppdaterat: 2020-02-19

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss