Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cantargia AB

Cantargia AB

Cantargia AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

www.cantargia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cantargia är fokuserat på att utveckla nya behandlingar av cancer.

Teckningsperiod:

21 mars 2019 - 21 mars 2019

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

106 Mkr

Teckningskurs:

16,02 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

1 060 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad emission. Alecta (cirka 76,5 miljoner kronor), Handelsbanken Fonder (7,6 miljoner kronor), EWS Stiftelsen (3,8 miljoner kronor) och Jesem AS (1,8 miljoner kronor). Därutöver har ett antal privata investerare tecknat aktier för cirka 16,2 miljoner kronor, genom Avanza Pension.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss