Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Cantargia AB

Cantargia AB

Cantargia AB
Scheelevägen 27
223 63 Lund

Hemsida:

www.cantargia.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Cantargia är fokuserat på att utveckla nya behandlingar av cancer.

Teckningsperiod:

1 december 2017 - 15 december 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

101 Mkr

Teckningskurs:

6,80 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit bindande åtaganden avseende aktieteckning i den riktade emissionen från ett antal institutionella investerare, inklusive Första AP-fonden (30,9 Mkr), Fjärde AP-fonden (18,7 Mkr), Andra AP-fonden (15,0 Mkr), Nordic Cross (12,9 Mkr) och Handelsbanken Fonder (6,8 Mkr), samt ett antal privata och institutionella investerare (tillsammans 16,8 Mkr).

Utöver denna riktad emission så gör Cantargia en företrädesemission på 131 Mkr.

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss