Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i C Security Systems AB

C Security Systems AB

C Security Systems AB
Beckholmen
115 21 Stockholm

Hemsida:

c-pod.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

C Security Systems utvecklar och säljer ett webbaserat larm- och övervaknings system för den globala båtmarknaden.

Teckningsperiod:

20 juni 2022 - 4 juli 2022

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

16,9 Mkr

Teckningskurs:

0,03 kr per unit och aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

16 juni 2022

Värdering:

10,1 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 5:3. Varje (1) aktie ger en (1) uniträtt. Varje tretal (3) uniträtter ger rätt att teckna fem (5) units. Varje unit innehåller en (1) aktie, samt en (1) teckningsoption av serie TO1.

Post:

Övrigt:

Nyemissionen säkerställs dels via teckningsförbindelser om 2 MSEK från styrelse, ledning och större ägare, dels av ett garantikonsortium syndikerat av G&W Fondkommission uppgående till cirka 11,5 MSEK, totalt cirka 13,5 MSEK och sammanlagt motsvarande cirka 80 procent av emissionsbeloppet.

Tre (3) teckningsoptioner av serie TO1 ger innehavaren rätt att under nyttjandeperioden 1-15 september 2023 teckna ytterligare en (1) aktie. Teckningskursen för nyttjande av optionen skall vara till en kurs motsvarande en rabatt om cirka 30,0 procent mot den volymvägda genomsnittskursen under handelsperioden 1 till och med 15 augusti 2023.

Uppdaterat: 2022-06-20

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss