Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i byWiT AB

byWiT AB

byWiT AB
Birger Jarlsgatan 37
111 45 Stockholm

Hemsida:

/bywit.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

ByWIT är ett investmentbolag med fokus på digitala tillväxtbolag.

Teckningsperiod:

7 september 2023 - 6 oktober 2023

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

49,7 Mkr + 50 Mkr

Teckningskurs:

1050 kr per preferensaktie

Likviddag:

Enligt avräkningsnota

Avstämningsdag:

5 september 2023

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 1:18. Varje på avstämningsdagen innehavd preferensaktie berättigar innehavaren till en (1) teckningsrätt. Arton (18) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie.

Post:

Minimum 96 preferensaktier.

Övrigt:

Utöver företrädesemissionen på 49,7 Mkr så kan även en övertilldelningsoption på 50 Mkr användas.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss