Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i byWiT AB

byWiT AB

byWiT AB
Birger Jarlsgatan 37
111 45 Stockholm

Hemsida:

/bywit.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

ByWIT är ett investmentbolag med fokus på digitala tillväxtbolag.

Teckningsperiod:

5 september 2022 - 30 september 2022

Lista:

Onoterat

Emissionsbelopp:

400 Mkr + 100 Mkr

Teckningskurs:

1 061 kr per preferensaktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

1 september 2022

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Varje på avstämningsdagen innehavd preferensaktie berättigar innehavaren till två (2) teckningsrätter. Tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny preferensaktie

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss