Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BrainCool AB

BrainCool AB

BrainCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.braincool.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BrainCool erbjuder produkt för hjärnkylning inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd samt neonatalvård.

Teckningsperiod:

15 maj 2017 - 29 maj 2017

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

58,5 Mkr

Teckningskurs:

5 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

10 maj 2017

Värdering:

117 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:2.

Post:

Övrigt:

BrainCool har erhållit garantiåtagande och teckningsförbindelser om cirka 46,8 MSEK, motsvarande 80 procent av företrädesemissionen. Även VD och styrelse har för avsikt att teckna aktier i emissionen.

Uppdaterat: 2017-05-09

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss