Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BrainCool AB

BrainCool AB

BrainCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.braincool.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BrainCool erbjuder produkt för hjärnkylning inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd samt neonatalvård.

Teckningsperiod:

23 januari 2015 - 23 januari 2015

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

10,2 Mkr

Teckningskurs:

4,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

77,3 Mkr pre-money och 87,5 Mkr post money.

Villkor:

Riktad till en grupp kvalificerade investerare.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss