Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BrainCool AB

BrainCool AB

BrainCool AB
Scheelevägen 2
223 81 Lund

Hemsida:

www.braincool.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

BrainCool erbjuder produkt för hjärnkylning inom indikationerna stroke, hjärtstillestånd samt neonatalvård.

Teckningsperiod:

27 mars 2014 - 10 april 2014

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

9,7 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

21 mars 2014

Värdering:

29 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) ny aktie.

Post:

Minimum 2000 aktier.

Övrigt:

BrainCool noteras på Aktietorget den 7 maj 2014.

BrainCool har erhållit teckningsförbindelser om cirka 2,7 MSEK och garantiåtaganden om 4 MSEK.

Uppdaterat: 2014-03-31

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss