Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB

Botnia Exploration AB
Gåshaga Brygga 5
18166 Lidingö

Hemsida:

www.botniaexploration.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Botnia Exploration är ett prospekteringsbolag med fokus på ädel-och basmetaller i Sverige och Norden och inriktar sig på tidiga faser inom utveckling av fyndigheter. Med en organisation bestående av välkända geologer/blockletare med lång erfarenhet i Sverige och utomlands samt en portfölj med ett 20-tal utvalda projekt har Botnia Exploration en unik position på marknaden.

Teckningsperiod:

22 november 2022 - 6 december 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

80,8 Mkr

Teckningskurs:

6,50 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 november 2022

Värdering:

188,5 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 3:7. En (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen ger en (1) teckningsrätt. Sju (7) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nyemitterade aktier.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser och emissionsgarantier motsvarande sammanlagt cirka 68,7 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 30,8 MSEK, motsvarande cirka 38,1 procent av Företrädesemissionen och emissionsgarantierna uppgår till cirka 37,9 MSEK, motsvarande cirka 46,9 procent av Företrädesemissionen. Teckningsförbindelserna och emissionsgarantierna har avtalats skriftligen. Ingen ersättning utgår för teckningsförbindelserna. För lämnade emissionsgarantier utgår en kontant ersättning om 12 procent av garanterat belopp.

Uppdaterat: 2022-11-16

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss