Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bonzun AB

Bonzun AB

Bonzun AB
Grev Turegatan 30
114 38 Stockhkolm

Hemsida:

bonzun.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bonzun arbetar med att tillgängliggöra medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzun AB hette tidigare Papilly AB. Papilly AB hette tidigare Stresscompany AB.

Teckningsperiod:

17 januari 2022 - 26 januari 2022

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

14,1 Mkr

Teckningskurs:

2,50 kr per unit / 1,25 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

13 januari 2022

Värdering:

21,1 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:3. Aktieägare i Bonzun erhåller en (1) uniträtt per aktie som innehas på avstämningsdagen. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit bestående av två (2) nyemitterade aktier och en (1) teckningsoption av serie 2022/2023:1.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen omfattas av teckningsförbindelser från bl a Bonzuns vd Bonnie Roupé (via bolag) och Erik Mitteregger (via bolag) samt emissionsgarantier motsvarande sammanlagt 14,1 MSEK. Teckningsförbindelserna uppgår till cirka 1,9 MSEK, motsvarande ca 13,7 procent av Företrädesemissionen och resterande del av Företrädesemissionen, motsvarande 12,2 MSEK, omfattas av emissionsgarantier från befintliga aktieägare samt externa investerare

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss