Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bonzun AB

Bonzun AB

Bonzun AB
Grev Turegatan 30
114 38 Stockhkolm

Hemsida:

bonzun.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bonzun arbetar med att tillgängliggöra medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzun AB hette tidigare Papilly AB. Papilly AB hette tidigare Stresscompany AB.

Teckningsperiod:

10 april 2019 - 3 maj 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

1,63 Mkr

Teckningskurs:

0,05 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett fåtal av bolagets leverantörer (Sodar Buisness Value AB, Momentor AB samt Dividen Sweden AB (publ)) samt emissionsgaranterna avseende ersättning för emissionsgaranti.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss