Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bonzun AB

Bonzun AB

Bonzun AB
Grev Turegatan 30
114 38 Stockhkolm

Hemsida:

bonzun.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bonzun arbetar med att tillgängliggöra medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzun AB hette tidigare Papilly AB. Papilly AB hette tidigare Stresscompany AB.

Teckningsperiod:

6 november 2017 - 20 november 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

5,88 Mkr

Teckningskurs:

1,20 kr

Likviddag:

Enligt avräkningsnota.

Avstämningsdag:

1 november 2017

Värdering:

17,6 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:3. Aktieägare i Bolaget erhåller en (1) teckningsrätt för varje (1) innehavd aktie. Det krävs tre (3) teckningsrätter för att teckna en (1) ny aktie.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss