Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bonzun AB

Bonzun AB

Bonzun AB
Grev Turegatan 30
114 38 Stockhkolm

Hemsida:

bonzun.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bonzun arbetar med att tillgängliggöra medicinsk information på ett förståeligt och smart sätt till allmänheten. Bonzun AB hette tidigare Papilly AB. Papilly AB hette tidigare Stresscompany AB.

Teckningsperiod:

2 mars 2017 - 16 mars 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

9,22 Mkr

Teckningskurs:

2,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

28 februari 2017

Värdering:

21,5 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:7. Aktieägare i Bolaget erhåller tre (3) teckningsrätter för varje innehavd aktie. Det krävs sju (7) teckningsrätter för att teckna en (1) aktie.

Post:

Övrigt:

Emissionen täcks av emissionsgarantier och teckningsförbindelser till ett sammanlagt belopp om 6,0 Mkr. Garantierkonsortiet har arrangerats av Dividend Sweden AB och Capensor Capital AB.

Uppdaterat: 2017-03-01

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss