Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bodyflight Sweden AB

Bodyflight Sweden AB

Bodyflight Sweden AB
Box 20154
161 02 Bromma

Hemsida:

www.bodyflight.se

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

Bodyflights affärsidé är att leverera äkta, utmanande och adrenalinstinna upplevelser. Idag driver Bodyflight Sveriges första och enda vindtunnel för inomhusflygning och erbjuder aktiviteten inomhusfallskärmshoppning (indoor skydiving) som både är ett fritidsnöje och en träningsform. Känslan är densamma som att kasta sig ut från ett flygplan men i en säkrare miljö. På Bodyflight simuleras frifallshastigheter på upp till 300 km/h.

Teckningsperiod:

24 juni 2019 - 10 juli 2019

Lista:

Spotlight

Emissionsbelopp:

7,87 Mkr

Teckningskurs:

3,15 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

18 juni 2019

Värdering:

31,49 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 1:4. För varje befintlig aktie erhålls en teckningsrätt där fyra teckningsrätter berättigar till teckning av en ny aktie i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss