Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bluelake Mineral AB

Bluelake Mineral AB

Bluelake Mineral AB
Kungsgatan 44, 4 tr
111 35 Stockholm

Hemsida:

/www.bluelakemineral.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bluelake Mineral är verksamt inom gruvutveckling avseende koppar och zink samt prospektering av primärt olja, gas, nickel och guld. Bluelake Mineral AB hette tidigare Nickel Mountain Resources AB. Nickel Mountain Resources AB hette tidigare IGE Nordic AB.

Teckningsperiod:

21 mars 2023 - 4 april 2023

Lista:

NGM Nordic SME

Emissionsbelopp:

26,46 Mkr

Teckningskurs:

10 kr per unit / 1 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

17 mars 2023

Värdering:

55,56 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 10:21. För varje en (1) befintlig aktie som innehas på avstämningsdagen erhålls en (1) uniträtt. Innehav av tjugoen (21) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tio (10) aktier och fem (5) teckningsoptioner av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är säkerställd till cirka 75,0 procent (motsvarande cirka 19,8 MSEK) genom garantiåtaganden.

Varje en (1) teckningsoption av serie TO3 som utges genom emissionen av units kommer att ge rätt att teckna en (1) ny aktie i Bolaget under perioden från och med den 15 april 2024 till och med den 26 april 2024 till en teckningskurs om 1,20 SEK per aktie. Under förutsättning av full teckning i Företrädesemissionen innebär detta att fullt utnyttjande av de emitterade teckningsoptionerna inklusive de till Formue Nord Fokus A/S utgivna teckningsoptionerna, tillför Bolaget en ytterligare bruttolikvid om cirka 20,7 MSEK.

Garantiåtagandena berättigar till garantiersättning som uppgår till tolv (12) procent kontant, innebärande en kontant kostnad om maximalt cirka 2,4 MSEK för Bolaget, alternativt femton (15) procent i form av units. Kursen för de units som avses i garantiersättningen motsvarar teckningskursen i Företrädesemissionen.

Uppdatering: Bluelake Minerals företrädesemission tecknades till 37,4 % med teckningsrätter och 1,2 % utan. Garanter får teckna 36,4 %. Dvs totalt 75 %.

Uppdaterat: 2023-04-06

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss