Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bioservo Technologies AB

Bioservo Technologies AB

Bioservo Technologies AB
Isafjordsgatan 39 B
164 40 Kista

Hemsida:

bioservo.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bioservo Technologies arbetar inom kraftstärkande, bärbar teknologi som bygger på bionics och robotik.

Teckningsperiod:

26 maj 2023 - 9 juni 2023

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

37 Mkr

Teckningskurs:

1,95 kr per unit / 0,65 kr per aktie

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 maj 2023

Värdering:

18,48 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 2:1. För varje befintlig aktie som innehas i på avstämningsdagen erhålls två (2) uniträtter. Tre (3) uniträtter berättigar till teckning av en (1) unit. En (1) unit består av tre (3) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO3.

Post:

Övrigt:

Större aktieägare har uttryckt sitt stöd för företrädesemissionen genom teckningsåtaganden och icke bindande avsiktsförklaringar. Teckningsåtaganden har ingåtts med större aktieägare uppgående till cirka 12,8 Mkr, motsvarande cirka 34,5 procent av företrädesemissionen och en icke bindande avsiktsförklaring har erhållits från en större aktieägare uppgående till cirka 3,4 Mkr, motsvarande cirka 9,1 procent av företrädesemissionen. Vidare har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier om cirka 20,9 Mkr, motsvarande cirka 56,4 procent av företrädesemissionen. Företrädesemission är därmed säkerställd till 100 procent. Emissionsgarantierna består dels av en så kallad toppgaranti, dels av en bottengaranti.

En (1) teckningsoption av serie TO3 berättigar till teckning av en (1) ny aktie under perioden 6 december - 20 december 2023 till en teckningskurs som motsvarar 70 procent av den volymvägda genomsnittliga kursen för Bolagets aktie under perioden 22 november - 5 december 2023, dock lägst aktiens kvotvärde (för närvarande 0,20 kronor) och högst 2 kronor.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss