Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bioservo Technologies AB

Bioservo Technologies AB

Bioservo Technologies AB
Isafjordsgatan 39 B
164 40 Kista

Hemsida:

bioservo.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bioservo Technologies arbetar inom kraftstärkande, bärbar teknologi som bygger på bionics och robotik.

Teckningsperiod:

16 september 2019 - 30 september 2019

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

64,3 Mkr

Teckningskurs:

12 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

12 september 2019

Värdering:

107,2 Mkr pre-money.

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. För varje befintlig aktie erhålls en (1) teckningsrätt. Fem (5) teckningsrätter berättigar till teckning av tre (3) nya aktier.

Post:

Övrigt:

Bolaget har, avseende Företrädesemissionen, erhållit teckningsförbindelser från huvudaktieägarna Tellacq AB och Anders Lundmark samt teckningsförbindelser och garantiåtaganden från ett antal befintliga aktieägare och externa investerare. Teckningsförbindelser från befintliga aktieägare uppgår till 38,7 procent av Företrädesemissionen. Emissionsgarantierna uppgår till 41,3 procent av Företrädesemissionen. Sammantaget uppgår teckningsförbindelser och emissionsgarantier till 51,5 MSEK, motsvarande 80,0 procent av Företrädesemissionen.

Uppdaterat: 2019-09-12

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss