Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i Bioservo Technologies AB

Bioservo Technologies AB

Bioservo Technologies AB
Isafjordsgatan 39 B
164 40 Kista

Hemsida:

bioservo.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

Bioservo Technologies arbetar inom kraftstärkande, bärbar teknologi som bygger på bionics och robotik.

Teckningsperiod:

20 april 2017 - 5 maj 2017

Lista:

First North

Emissionsbelopp:

55,9 Mkr + 9,9 Mkr + 6 Mkr (+ 3,1 i befintliga aktier)

Teckningskurs:

24 kr

Likviddag:

11 maj 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

150 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktad till allmänheten och professionella investerare i Sverige samt professionella investerare utomlands.

Post:

1 aktie, minimum 250 aktier.

Övrigt:

Bioservo noterar sig på First North den 22 maj 2017.

Teckningsåtaganden har lämnats uppgående till 30,6 MSEK.

Nyemissioner
Noteringar
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss