Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BioInvent International AB

BioInvent International AB

BioInvent International AB
Sölvegatan 41
22362 Lund

Hemsida:

www.bioinvent.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BioInvent International är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel.

Teckningsperiod:

29 mars 2016 - 12 april 2016

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

191 Mkr

Teckningskurs:

1,95 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

22 mars 2016

Värdering:

Villkor:

Företrädesrätt 3:5. Aktieägare i BioInvent erhåller en (1) teckningsrätt per aktie och fem (5) teckningsrätter ger rätt att teckna tre (3) nya aktier i Bolaget.

Post:

Övrigt:

Företrädesemissionen är fullt säkerställd genom garantiåtaganden från ett antal investerare. Bland de aktörer som garanterar emissionen återfinns stiftelser, privatpersoner och institutionsliknande investerare såsom LMK, Bengt Sjöberg, Familjen Kamprads Stiftelse, Crafoordska stiftelsen, Peter Edwall och Laurent Leksell.

I samband med denna företrädesemission görs även en riktad emission.

Uppdaterat: 2016-06-01

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss