Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BioInvent International AB

BioInvent International AB

BioInvent International AB
Sölvegatan 41
22362 Lund

Hemsida:

www.bioinvent.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BioInvent International är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel.

Teckningsperiod:

18 mars 2014 - 18 mars 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

15 Mkr

Teckningskurs:

2,30 kr

Likviddag:

24 april 2014

Avstämningsdag:

Värdering:

Villkor:

Riktad till ett begränsat antal på förhand vidtalade investerare av institutionell karaktär.

Post:

Övrigt:

Bolaget har erhållit avsiktsförklaringar om teckning av aktierna i den riktade emissionen.

Bioinvent gör en företrädesemission i samband med denna riktade emission, till samma pris per aktie.

Uppdatering: Priset per aktie är bestämt till 2,30 kr.

Uppdaterat: 2014-03-17

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss