Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BioInvent International AB

BioInvent International AB

BioInvent International AB
Sölvegatan 41
22362 Lund

Hemsida:

www.bioinvent.com

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Öppna anmälningssedel

Verksamhet:

BioInvent International är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel.

Teckningsperiod:

28 mars 2014 - 11 april 2014

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

48,9 Mkr

Teckningskurs:

2,30 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

24 mars 2013

Värdering:

196 Mkr pre-money

Villkor:

Företrädesrätt 1:4.

Post:

Övrigt:

Bolagets största aktieägare, O.G.B.B. A. van Herk B.V. och B&E Participation AB, som tillsammans äger 25,1 procent av aktierna i Bolaget, har utställt teckningsförbindelser avseende de teckningsrätter som de tilldelas i företrädesemissionen. Därutöver har Bolaget ingått avtal om emissionsgarantier med ett antal befintliga och externa investerare innebärande att företrädesemissionen är säkerställd upp till högst cirka 75 procent genom tecknings- och garantiåtaganden.

Bioinvent gör även en riktad nyemission på 15 Mkr.

Uppdatering: Priset är bestämt till 2,30 kr per aktie.

Uppdaterat: 2014-03-26

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss