Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BioInvent International AB

BioInvent International AB

BioInvent International AB
Sölvegatan 41
22362 Lund

Hemsida:

www.bioinvent.com

Prospekt:

Prospekt saknas

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BioInvent International är ett forskningsbaserat läkemedelsföretag med fokus på framtagning och utveckling av antikroppsläkemedel.

Teckningsperiod:

16 mars 2012 - 30 mars 2012

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

104,8 Mkr

Teckningskurs:

15,60 kr

Likviddag:

Avstämningsdag:

14 mars 2012

Värdering:

Pre-money 1,05 miljarder kronor.

Villkor:

Företrädesrätt 1:10

Post:

Övrigt:

Det föreligger emissionsgarantier, teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar motsvarande 100 procent av emissionsbeloppet. Av dessa utgör ca 16 procent teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga aktieägare. För garantiutfästelser utöver teckning av pro-rata andelar utgår en garantiprovision på fem procent, totalt ca 4,4 miljoner kronor.

Nyemissioner
Noteringar

Inga tidigare noteringar finns.

Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss