Nyhetsbrev

Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar. Anmäl dig till vårt nyhetsbrev!

Nyemission i BioArctic AB

BioArctic AB

BioArctic AB
Warfvinges väg 35
112 51 Stockholm

Hemsida:

www.bioarctic.se

Prospekt:

Öppna prospekt

Anmälningssedel:

Anmälningssedel saknas

Verksamhet:

BioArctic är ett forskningsintensivt biofarmabolag med målsättning att utveckla nya behandlingar som angriper orsakerna till sjukdomar som drabbar det centrala nervsystemet.

Teckningsperiod:

2 oktober 2017 - 10 oktober 2017

Lista:

Nasdaq Stockholm

Emissionsbelopp:

600 Mkr (+205 Mkr i befintliga aktier)

Teckningskurs:

24 kr

Likviddag:

16 oktober 2017

Avstämningsdag:

Värdering:

1 513 Mkr pre-money.

Villkor:

Riktar sig till institutioner och allmänheten, där personer i allmänheten måste vara kunder hos Carnegie, Nordnet eller Avanza för att teckna sig.

Post:

100 aktier.

Övrigt:

BioArctic noteras på Nasdaq Stockholm den 12 oktober 2017.

Tredje AP-fonden, HBM Healthcare Investments, Handelsbanken Fonder, Andra AP-fonden och John Wattin/Inbox Capital (tillsammans ”Cornerstone Investors”) har åtagit sig att, på vissa villkor, att förvärva aktier i Erbjudandet motsvarande 4,7 procent, 3,1 procent, 2,4 procent, 1,2 procent och 1,2 procent av de utestående aktierna i Bolaget efter Erbjudandets genomförande. Totalt uppgår teckningsåtagandena till 11 041 668 B-aktier, motsvarande 265 miljoner kronor och cirka 44,2 procent av antalet aktier i Erbjudandet (cirka 32,9 procent av antalet aktier i Erbjudandet under antagande att Erbjudandet utökas fullt ut och Övertilldelningsoptionen utnyttjas till fullo).

Nyemissioner
Noteringar
Nyheter och video
Nyhetsbrev
Håll dig uppdaterad om aktier, nyemissioner och börsnoteringar.

Följ oss